بیانیه های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 36 شورای حقوق بشر

: #4015
تاریخ انتشار : سه شنبه, 23 آبان 1396 15:48
تعداد بازدید کننده : 528
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بیانیه های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 36 شورای حقوق بشر

                                                                              Organization for Difending Victims of Violence
                                                                                                    Human Rights Council 36th session

 

 

- Item3
Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development
Unilateral Coercive Measures Violate the Right to Development

  

- Item3
Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development
Grave Violation of International Law in Yemen

 

- Item 4
Human rights situations that require the Council’s attention
40 NGOs and about 700 Journalists from Iran: Stop Killing ofRohingya People

 

- Item 4
Human rights situations that require the Council’s attention
The Situation of Children in Yemen

 

- Item 7
Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories
Israeli Settlement in the Palestinian Occupied Territories

 

- Item 7
Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories
Human Rights Situation in OPT

 

- Item 9
Racism, xenophobia and related forms of intolerance
Terrorism and Shia Phobia

 

 

“ بیانیه های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 36 شورای حقوق بشر ”