برگزاری کارگاه آموزشی «راه کارهای مداخله، پیشگیری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت»

: #3968
تاریخ انتشار : یکشنبه, 14 آبان 1396 15:39
تعداد بازدید کننده : 740
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
برگزاری کارگاه آموزشی «راه کارهای مداخله،...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

برگزاری کارگاه آموزشی «راه کارهای مداخله، پیشگیری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت».

“ برگزاری کارگاه آموزشی «راه کارهای مداخله، پیشگیری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت» ”