نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر

: #2513
تاریخ انتشار : شنبه, 16 مرداد 1395 11:08
تعداد بازدید کننده : 661
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

نشست تخصصی "ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر با تأکید بر اسراییل و عربستان" توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت در تاریخ 13 مردادماه 1395 برگزار شد.

نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر - 33 نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر - 11 نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر - 22 نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر - 44 نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر - 55 نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر - 66 نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر - 77 نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر - 88 نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر - 99
“ نشست تخصصی ارزیابی کارآمدی سازمان ملل متحد در جلوگیری از نقض حقوق بشر ”