بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در محکومیت اقدامات غیر انسانی گروهک شبه نظامی بوکو...

: #238
تاریخ انتشار : شنبه, 22 فروردین 1394 17:16
تعداد بازدید کننده : 858
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در محکومیت...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
حملات اخیر گروه شبه نظامی بوکوحرام از سویی دو حق اساسی تحصیل ...

حملات اخیر گروه شبه نظامی بوکوحرام از سویی دو حق اساسی تحصیل و برابری جنسیتی دانش آموزان دختر نیجریه را به چالش کشیده است و از سوی دیگر خشم جهان اسلام را به علت سوءاستفاده این گروه تروریستی از شریعت اسلام برای دستیابی به مقاصد غیرانسانی و وحشیانه خود برانگیخته است.
این گروه افراطی بدنبال اقدامات وحشیانه خود از سال 2002 تا کنون، در حمله به مدرسه ای شبانه روزی در شهر چیبوک، در روز 14 آوریل بیش از 275 دختر را ربودند که تاکنون نیز از سرنوشت آنها اطلاعی بدست نیامده است.
گروه بوکوحرام تاکنون حملات تروریستی متعددی را به بهانه مبارزه با آموزشهای غربی و اجرای قوانین اسلامی صورت داده است که این اقدامات خشونت آمیز افراطی، نگرانی و خشم وسیع جهانیان بویژه جهان اسلام را بدنبال داشته است. چراکه شریعت اسلام همواره بر ضرورت تحصیل و کسب علم تأکید نموده است و نمی توان ادعای این گروه افراطی را مبنی بر اجرای دستورات دین اسلام از طریق نقض حق تحصیل دختران حایز مبنای اسلامی و شرعی دانست. اقدامات غیرانسانی و وحشیانه این گروه به روشنی مبین ناآگاهی و عدم پایبندی آنها به مبانی اولیه دین اسلام است چراکه دین اسلام در آموزه های خود همواره منادی صلح در جهان بوده و بر احترام به کرامت انسانی و برابری و تساوی میان زنان و مردان در همه حال تأکید ورزیده است.
درخواست این گروه مبنی بر بازگشت دختران دانش آموز به خانه و ازدواج اجباری آنها ازسویی ناقض حق تحصیل و از سویی دیگر به نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان و دختران در این کشور دامن زده است، همچنین این گروه اعلام کرده که دختران ربوده شده را یا به ازدواج اجباری درخواهد آورد و یا بعنوان برده به فروش می رساند.
این جنایات و موارد نقض حقوق بشر دختران نیجریه ای درحالی رخ میدهد که سازمانهای مسئول همچون سازمان ملل متحد هنوز نتوانسته اند اقدامی درخصوص آزادی این دختران صورت دهند. .
سازمان دفاع از قربانیان خشونت ضمن محکوم نمودن این اقدام غیرانسانی، غیراسلامی و ضد حقوق بشری و همدردی با خانواده های ربوده شدگان، خواستار اقدام هرچه سریعتر سازمان ملل متحد برای آزادی دختران و بازگشت آنها به دامان خانواده هایشان می باشد.
همچنین این سازمان ادعای این گروه را مبنی بر اسلامی بودنشان، مورد تشکیک قرار داده و اقدامات غیراسلامی و غیرانسانی آنها را مذموم میشمارد.

“ بیانیه سازمان دفاع از قربانیان خشونت در محکومیت اقدامات غیر انسانی گروهک شبه نظامی بوکو حرام ”