کارگاه آموزشی "بررسی اسناد سازمان ملل متحد با محوریت حقوق بشر" برگزار شد

: #2252
تاریخ انتشار : شنبه, 1 خرداد 1395 9:50
تعداد بازدید کننده : 727
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کارگاه آموزشی "بررسی اسناد سازمان ملل متحد با...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

کارگاه آموزشی "بررسی اسناد سازمان ملل متحد با محوریت حقوق بشر" برگزار شد.

کارگاه آموزشی 5 کارگاه آموزشی 4 کارگاه آموزشی 3 کارگاه آموزشی 2 کارگاه آموزشی 6
“ کارگاه آموزشی "بررسی اسناد سازمان ملل متحد با محوریت حقوق بشر" برگزار شد ”