هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده

: #2221
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1395 16:40
تعداد بازدید کننده : 832
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و سومین جشنواره ملی خانواده پژوهشی با حضور معاونت توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت (مرکز مشاوره رها)

“ هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده ”