برپایی چادر فرهنگی،هنری سمن های ایرانی در ژنو به همت سازمان دفاع از قربانیان خشونت

: #2066
تاریخ انتشار : دوشنبه, 24 اسفند 1394 13:16
تعداد بازدید کننده : 819
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
برپایی چادر فرهنگی،هنری سمن های ایرانی در ژنو...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

به همت سازمان دفاع از قربانیان خشونت صورت گرفت؛ برپایی چادر فرهنگی،هنری سمن های ایرانی در ژنو

“ برپایی چادر فرهنگی،هنری سمن های ایرانی در ژنو به همت سازمان دفاع از قربانیان خشونت ”