مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در شهر ژنو

: #12
تاریخ انتشار : یکشنبه, 24 فروردین 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 1073
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی سازمان دفاع از...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در شهر ژنو

“ مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در شهر ژنو ”