جستجوی تگی:

����������-��������-������-����������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 5 | 1 - 5
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ����������-��������-������-���������� - گرامی داشت روزجهانی حمایت از قربانیان شکنجه
گرامی داشت روزجهانی حمایت از قربانیان شکنجه
مراسم گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه با محوریت «بازتوانی قربانیان شکنجه برای بازگشت به زندگی» توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد.
 ����������-��������-������-���������� - گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه
گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه
مراسم گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه یکشنبه، هفتم تیرماه مصادف با 28 ژوئن توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت با تاکید بر "حق بازتوانی قربانیان شکنجه برای بازگشت به زندگی عادی" در محل...