جستجوی تگی:

����������������-������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 4 | 1 - 4
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ����������������-������ - دفترحقوق بشر سازمان ملل: خشونت علیه خبرنگاران در مصر پیگیری شود
دفترحقوق بشر سازمان ملل: خشونت علیه خبرنگاران در مصر پیگیری شود
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدام مقامات برای تحقیق درخصوص گزارشهای منتشر شده در مورد اعمال خشونت علیه خبرنگاران فعال در مصر و همچنین آزادی فوری خبرنگاران بازداشت شده در این کشور شد.
 ����������������-������ - دفتر حقوق بشر سازمان ملل به مصر هشدار داد
دفتر حقوق بشر سازمان ملل به مصر هشدار داد
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مقامات مصری خواست تا همه افرادی را که به دلیل فعالیت‌هایشان در زمینه حمایت از حقوق بشر زندانی کرده‌اند، آزاد کنند.