جستجوی تگی:

��������������-������-������������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 2 | 1 - 2
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ��������������-������-������������ - کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی " اورژانس های درمانی در کار با قربانیان همسر آزاری" برگزار شد
این کارگاه آموزشی با پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی امحا خشونت علیه زنان همراه بود که توسط آقای مقدم سرپرست مرکز اطلاعات همگانی سازمان ملل متخد در تهران خوانده شد...
 ��������������-������-������������ - برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی " اورژانس های درمانی در کار با قربانیان همسر آزاری"
به مناسبت روز جهانی امحا خشونت علیه زنان و با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت و انیستیتو روانپزشکی تهران کارگاه آموزشی " اورژانس های درمانی در کار با قربانیان همسر آزاری" برگزار می شود.