جستجوی تگی:

������������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 1 | 1 - 1
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ������������ - راهکار کمیته امداد برای جلوگیری از موروثی شدن فقر در میان زنان سرپرست خانوار
راهکار کمیته امداد برای جلوگیری از موروثی شدن فقر در میان زنان سرپرست خانوار
رضا نوروزی جعفری در ارتباط با زنان سرپرست خانوار گفت: در کمیته امداد امام خمینی (ره) یک میلیون و 750 هزار خانوار تحت پوشش داریم و از این تعداد یک میلیون و 20 هزار خانوار با سرپرستی زنان اداره می...