جستجوی تگی:

����������-����������-����-����������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 3 | 1 - 3
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ����������-����������-����-���������� - برگزاری کارگاه آموزشی «راه کارهای مداخله، پیشگیری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت»
برگزاری کارگاه آموزشی «راه کارهای مداخله، پیشگیری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت»
کارگاه آموزشی «نگاهی جدید به راه کارهای مداخله، پیشگیری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جسیت» مدل‌های مصاحبه، تشخیص و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت از سلسله نشست های آموزشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت...
 ����������-����������-����-���������� - کارگاه آموزشی نگاهی جدید به راه کارهای مداخله، پیشگری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت
کارگاه آموزشی نگاهی جدید به راه کارهای مداخله، پیشگری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت
سلسله نشست های آموزشی سه روزه ای با عنوان « نگاهی جدید به راه کارهای مداخله، پیشگری، کاهش و درمان خشونت مبتنی بر جنسیت» در محل سالن اجتماعات سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار می شود.