جستجوی تگی:

��������������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 1 | 1 - 1
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 �������������� - همبستگی بین المللی علیه تحریم های غیر انسانی
همبستگی بین المللی علیه تحریم های غیر انسانی
با گسترده شدن تحریم های غیر انسانی علیه مردم ایران که به بهانه برنامه هسته ای وضع و باعث مشکلات فراوان اقتصادی ، دارویی و کمبود تجهیزات حیاتی پزشکی برای مردم ایران شده است....