جستجوی تگی:

��������-��������-��������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 2 | 1 - 2
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ��������-��������-�������� - کلینیک‌های مددکاری به «زنان ویژه» خدمات روزانه می‌دهد
کلینیک‌های مددکاری به «زنان ویژه» خدمات روزانه می‌دهد
قراراست بهزیستی علاوه بر 24 مرکز شبانه روزی که کارشان ارائه خدمات ونگهداری «زنان ویژه» به‌صورت شبانه روزی است، کلینیک‌های مددکاری نیزبرای ارائه خدمات روزانه به این زنان اختصاص دهد تا بعد از ترخیص...