جستجوی تگی:

����������-��������-������������-����������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 1 | 1 - 1
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ����������-��������-������������-���������� - امیدهای تازه برای کاهش جمعیت کیفری
امیدهای تازه برای کاهش جمعیت کیفری
موضوع کثرت جمعیت زندانیان و اینکه این کثرت از یک سو باعث عدم امکان اجرای آیین‌نامه زندان‌ها و رعایت نکردن حقوق قانونی زندانیان می‌شود و از دیگر سو عملاً باعث می‌شود که موضوع بازسازی شخصیت زندانی در...