جستجوی تگی:

����������������-����������������-����������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 2 | 1 - 2
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ����������������-����������������-���������� - گرامی داشت روزجهانی حمایت از قربانیان شکنجه
گرامی داشت روزجهانی حمایت از قربانیان شکنجه
مراسم گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه با محوریت «بازتوانی قربانیان شکنجه برای بازگشت به زندگی» توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد.