جستجوی تگی:

������������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 4 | 1 - 4
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ������������ - تحریم‌ها جنایتی وحشتناک علیه ایران
تحریم‌ها جنایتی وحشتناک علیه ایران
جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته، یک بی عدالتی سترگ، جنایتی وحشتناک علیه مردم و در نهایت مسبب مرگ بیماران ایرانی است.
 ������������ - نقش سازنده زنان در بازسازی اقتصاد
نقش سازنده زنان در بازسازی اقتصاد
پیوند زنان، کارآفرینی و محیط زیست برای کشور بسیار مفید خواهد بود و زنان می توانند پیشگام کارآفرینی و اشتغال سبز و ‏تغییر فرهنگ و الگوی بخش اقتصادی کشور باشند.