جستجوی تگی:

��������-����������-����������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 1 | 1 - 1
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ��������-����������-���������� - آموزش کمکهای بشردوستانه و​ بهبود کیفیت آموزش آوارگان
آموزش کمکهای بشردوستانه و​ بهبود کیفیت آموزش آوارگان
تعداد کسانی که درسراسر جهان به خاطر جنگ و آزار و اذیت از خانه و کاشانه شان آواره شده اند، به رقمی بی سابقه رسیده است. کمکهای بشردوستانه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دراین گزارش “جهان آموزش” به...