جستجوی تگی:

��������-����������-������������

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 2 | 1 - 2
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
 ��������-����������-������������ - نمی دانیم در حوزه زنان سیاستگذاریم یا مجری‎!‎
نمی دانیم در حوزه زنان سیاستگذاریم یا مجری‎!‎
‎139 ‎از 144 ، این اعداد آخرین وضعیت شکاف جنسیتی در ایران را نشان می دهد. ارقامی که می گوید ایران در بحث شکاف ‏جنسیتی و در مقایسه با کشورهای دیگر تنها بالاتر از چاد، عربستان، سوریه، پاکستان و یمن...