شبکه عربی حقوق بشر بازداشت زنان را درعربستان محکوم کرد

کد خبر : #389
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 5 تیر 1392 0:00
شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر ، ادامه بازداشت شماری از زنان در عربستان را محکوم کرد.

به گزارش العالم، شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر با صدور بیانیه ای تاکید کرد رژیم عربستان همچنان به بازداشت شماری از زنانی که برای درخواست آزادی نزدیکان خود تجمع کرده بودند، ادامه می دهد.
در این بیانیه آمده است: ادامه بازداشت ظالمانه زنان در عربستان ادامه جنایت های رژیم سعودی در حق مردم این کشور است. رژیم عربستان با تمدید مدت بازداشت این زنان، برای ترساندن و جلوگیری از مشارکت آنها در اعتراضات در آینده تلاش می کند.
این شبکه خواستار آزادی فوری زنان بازداشت شده در عربستان شد.