استقبال از دوره آموزشی آشنایی با « مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران»

کد خبر : #288
تاریخ انتشار : سه شنبه, 22 مرداد 1392 0:00
با توجه به استقبال بیش از حد دانشجویان ، پژوهشگران و سازمان های غیر دولتی این دوره آموزشی در دو گروه مجزا و در تاریخ های 23 و 24 مرداد و 6 و 7 شهریور ماه برگزار می شود .

با توجه به استقبال بیش از حد دانشجویان ، پژوهشگران و سازمان های غیر دولتی این دوره آموزشی در دو گروه مجزا و در تاریخ های 23 و 24 مرداد و 6 و 7 شهریور ماه برگزار می شود .
گفتنی است سازمان دفاع از قربانیان خشونت و انجمن ملل متحد ایران با هدف ارتقای نقش و مشارکت سازمانهای غیردولتی، مراکز آموزشی و پژوهشی، پژوهشگران، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی، در مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد و بالا بردن میزان تأثیرگذاری آنها در روند بررسی های دوره ای جهانی حقوق بشر به ویژه دور دوم بررسی وضعیت حقوق بشر ایران، اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه دور دوم بررسی دوره ای جهانی ایران» نموده است.