گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

کد خبر : #2389
تاریخ انتشار : سه شنبه, 8 تیر 1395 10:59
برگزاری نشستی با موضوع "راه کارهای بازتوانی قربانیان شکنجه برای بازگشت به زندگی عادی" توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت

سازمان دفاع از قربانیان خشونت به مناسبت گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نشستی را با موضوع "راه کارهای بازتوانی قربانیان شکنجه برای بازگشت به زندگی عادی" برگزار می کند.
مدرس این نشست که در تاریخ 4 شنبه 9 تیرماه و از ساعت 11 الی 13 برگزار می شود دکتر میر سعید جعفری هستند.
علاقمندان به شرکت در این کارگاه می توانند با شماره 88971606 و 88971607 تماس حاصل نمایند.