رژیم صهیونیستی تحت تحقیق و تفحص کمیته سازمان ملل به دلیل شکنجه اسرا

کد خبر : #2173
تاریخ انتشار : سه شنبه, 14 اردیبهشت 1395 15:26
ک کمیته سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی را بخاطر مسائل حقوق بشری مانند شکنجه اسیران فلسطینی و تخریب منازل آنها مورد تحقیق و تفحص قرار خواهد داد.

به گزارش فارس، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در ژنو قصد دارد تا رژیم صهیونیستی را بخاطر سیاست‌هایش برای شکنجه فلسطینیان در دو طرف خط سبز (کرانه باختری و اراضی اشغالی) مورد بازجویی قرار دهد.

به نوشته روزنامه «جروزالم پست» موضوعاتی مانند اسیران فلسطینی مخصوصا نوجوانان و جوانان، تخریب خانه‌های فلسطینیان، خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها، وجود احتمالی زندان مخفی با نام بازداشتگاه 1391 و قاچاق انسان در این تحقیقات بررسی خواهد شد. رژیم صهیونیستی در اعتراض به این کمیته مدعی است که کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل فقط در مناطقی قابل اجراست که بطور تمام و کمال از قوانین اسرائیل پیروی کنند، پس کرانه باختری بدلیل اینکه کنترل نظامی بر آن اعمال می‌شود، شامل این کنوانسیون نخواهد شد. این کمیته نیز پیشتر ادعای رژیم صهیونیستی درخصوص عدم شامل شدن کرانه باختری در کنوانسیون را رد کرده بود.