مجازات نقدی برای والدینی که مانع تحصیل فرزندان شوند

کد خبر : #1146
تاریخ انتشار : دوشنبه, 9 شهریور 1394 11:37
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده ایم از پایه اول ابتدایی تا پایه نهم متوسطه تحصیل اجباری شود.

به گزارش مهر، محمد دیمه ور درباره اجباری شدن تحصیل اظهار کرد:اجباری شدن تحصیل در برنامه چهارم توسعه عنوان شده است و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز آمده است.

وی افزود:اگر خانواده ها از فرستادن فرزندانشان به مدارس خود داری کنند مراجع قضایی با آنان برخود خواهد کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده ایم از پایه اول ابتدایی تا پایه نهم متوسطه تحصیل اجباری شود.

دیمه ور ادامه داد:اجباری شدن تحصیل در برنامه پنجم توسعه نیامده است و قانون نیز جریمه سنگینی برای خانواده ها در نظر نگرفته است و جریمه نقدی در حد یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: در برنامه ششم توسعه پیشنهاد اجباری شدن تحصیل و مجازات سنگین برای خانواده هایی که از تحصیل فرزندانشان جلوگیری می کنند داده شده است که امیدواریم در این برنامه گنجانده شود.