افرایش آسیب های اجتماعی شرایط وقوع جرم را فراهم می کند

کد خبر : #933
تاریخ انتشار : یکشنبه, 11 مرداد 1394 10:04
تعداد بازدید کننده : 573
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
افرایش آسیب های اجتماعی شرایط وقوع جرم را فراهم...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
رییس سازمان بهزیستی کشور، آسیب های اجتماعی را در جامعه رو به افزایش دانست و تصریح کرد، چنین اتفاقی، شرایط وقوع جرم را فراهم کرده است.

به گزارش ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی روز شنبه در مراسم امضای سند همکاری های مشترک با قوه قضاییه افزود: آسیب های اجتماعی مجزا از یکدیگر نیستند و به همه این آسیب ها باید توجه شود.

وی گفت: آسیب های اجتماعی پیچیدگی فراوانی دارد و همه افرادی که دچار معضل آسیب های اجتماعی می شوند باید مورد حمایت قرار گیرند.

رییس سازمان بهزیستی ادامه داد: آسیب های اجتماعی در جامعه ما رو به افزایش و شرایط وقوع جرم را فراهم کرده است.

محسنی بندپی گفت: نگاهی به آمارها و واقعیت های اجتماعی نشان دهنده این است که روند رو به رشدی در آسیب های اجتماعی در ادوار گذشته داشته ایم.

وی از جمله این آسیب های اجتماعی را افزایش زنان سرپرست خانوار، افزایش معتادان و کاهش سن اعتیاد عنوان کرد.

رییس سازمان بهزیستی خواستار توجه همه نهادها و سازمان ها به این معضل در کشور شد و ادامه داد: اگر همه با هم برای رفع معضل آسیب های اجتماعی همکاری نکنیم، جرم های بیشتری را در کشور شاهد خواهیم بود.

“ افرایش آسیب های اجتماعی شرایط وقوع جرم را فراهم می کند ”