85 درصد کودکان خیابانی با خانواده زندگی می کنند

کد خبر : #865
تاریخ انتشار : دوشنبه, 22 تیر 1394 11:11
تعداد بازدید کننده : 742
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
85 درصد کودکان خیابانی با خانواده زندگی می کنند
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 85 درصد کودکان خیابانی کشور با خانواده خود زندگی می کنند.

به گزارش ایرنا، حبیب الله مسعودی فرد دربازدید از مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست در شهرکرد افزود: هم اینک پنج مرکز روزانه کودک و خانواده و 31مرکز شبانه روزی نگهداری کودکان درکشور فعال است و سالانه شش هزار کودک در این مراکز نگهداری می شوند.

وی اظهار کرد: این پنج مرکز روزانه کودک و خانواده در استانهای چهارمحال وبختیاری، خوزستان، همدان، تهران و البرز فعال است که پیش بینی می شود تا پایان سال 15 مرکز دیگر نیز در سایر استانها فعال شود.

مسعودی فرد افزود: این مراکز با رویکرد خانواده محور و توانمندسازی خانواده ها فعالیت می کنند.

وی اظهارکرد: درمراکز نگهداری کودکان کار آموزش فنی وحرفه ای و سواد آموزی با هدف کاهش آسیبها به این کوکان ارائه می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی گفت: هم اینک در حوزه شبه خانواده و کودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست نیز 24 هزار کودک زیر 18سال زیرپوشش بهزیستی قرار دارند.

مسعودی فرد افزود: ازاین تعداد نگهداری 14هزار کودک به صورت فرزند خوانده و امین موقت واگذارشده و 10هزار کودک نیز در 600 مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نگهداری می شوند.

وی با بیان اینکه 90درصد این مراکز به صورت خیریه ای و غیردولتی فعالیت می کنند، افزود: سالانه 900 نفر از این افراد به دلیل ازدواج، فرزند خواندگی و اشتغال از حمایت خارج می شوند.

به گزارش ایرنا، معاون امور اجتماعی بهزیستی در سفر به شهرکرد از مرکز نگهداری کودکان بی پرست شهرکرد دیدن کرد.

“ 85 درصد کودکان خیابانی با خانواده زندگی می کنند ”