حضور فعال سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 29 شورای حقوق بشر

کد خبر : #795
تاریخ انتشار : دوشنبه, 1 تیر 1394 9:17
تعداد بازدید کننده : 1257
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
حضور فعال سازمان دفاع از قربانیان خشونت در...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نمایندگان سازمان دفاع از قربانیان خشونت در بیست و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر از پانزدهم ماه جون آغاز شده است شرکت دارند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت ، از فعالیت های این سازمان در اجلاس بیست و نهم می توان به برگزاری پنل " یمن قربانی سکوت جهان " با مشارکت موسسه خیام لبنان و شبکه امان ، ارایه بیش از ده عنوان بیانیه شفاهی و کتبی ، برگزاری پنل وضعیت حقوق بشر در یمن ( خشونت را متوقف کنید) ، توزیع کتاب و گزارش های موضوعی اشاره کرد.
لاز به ذکر است پنل " یمن قربانی سکوت جهان " با مشارکت موسسه خیام از لبنان و شبکه امان روز سه شنبه 23 ماه جون از ساعت 17 تا 18.30 در اتاق شماره 25 مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار خواهد شد.
همچنین پنل "خشونت را متوقف کنید" در خصوص وضعیت حقوق بشر در یمن نیز روز 25 ماه جون از ساعت 10 تا 12 در اتاق شماره 13 سازمان ملل در ژنو برگزار می شود.

“ حضور فعال سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اجلاس 29 شورای حقوق بشر ”