برگزاری نشست تخصصی تأثیر خانواده بر آسیب و رشد خویشتن

کد خبر : #704
تاریخ انتشار : یکشنبه, 27 اردیبهشت 1394 15:39
تعداد بازدید کننده : 1018
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
برگزاری نشست تخصصی تأثیر خانواده بر آسیب و رشد...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نشست تخصصی "تأثیر خانواده بر رشد و آسیب فردی" به مناسبت روز جهانی خانواده توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت، نشست تخصصی "تأثیر خانواده در شکل گیری آسیب و رشد خویشتن"، یکشنبه 27 اردیبهشت در سالن همایش سازمان دفاع از قربانیان خشونت با قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی خانواده توسط محمد رجایی مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.  

 بخشی از پیام بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد که به مناسبت روز جهانی خانواده مصادف با 15 می 2015 برابر با 25 اردیبهشت قرائت شد، به این شرح است:

" مسوولیت مردان" به عنوان موضوع امسال روز جهانی خانواده، بر اهمیت برابری جنسیتی و حقوق کودکان در خانواده های معاصر تأکید دارد.
در سراسر جهان زنان زیادی به عنوان شرکای برابر و تصمیم ساز در خانواده به رسمیت شناخته شده اند تا بتوانند در تضمین ایجاد محیطی مولد برای توسعه همه جانبه ئ متوازن کودکان کمک نمایند.
در این روز بین المللی، اجازه دهید معیارهای حقوقی و اجتماعی را دگرگون کنیم و همچنین از خشونت علیه افراد آسیب پذیر خانواده جلوگیری کنیم. همانگونه که دستور کار توسعه پایدار نوینی را تدوین و جهت هویت جهانی برای همه تلاش می کنیم، اجازه دهید برای حقوق زنان و کودکان در خانواده و جوامع بزرگتر متحد باشیم.
بر اساس این گزارش در ادامه این نشست تخصصی که با حضور درمانگران خانواده، درمان گران و روان شناسان فعال در مراکز مشاوره، برگزار شد، خانم دکتر ژاله افشاری منفرد با اشاره به اهمیت خانواده به عنوان نخستین محیطی که می تواند شکل دهنده آسیب یا رشد انسان باشد، اشاره کرد و گفت: از آنجا که آسیب از لحظه تولد شروع و در طول زندگی فرد را تهدید می کند باید به صورت علمی و تخصصی مورد توجه و دقت متخصصان خانواده درمانگر باشد.

 
این درمان گر با اشاره به اینکه نخستین ضربه، ضربه تولد است که بایستی عوارض آن در ارتباط کودک با مادر و در محیط خانواده ترمیم شود ،تصریح کرد: بسیاری از والدین خود نیاز به درمان دارند و به علت عدم آگاهی و داشتن تجارب آسیب زا خودشان مولد انواع آسیب های روانی هستند.
خانم افشاری منفرد از درمانگران خواست تا تاکید و توجه بیشتری بر تاریخچه خانوادگی داشته باشند و افزود: روشن سازی احساسات و عواطفی که در محیط خانواده و در ارتباط با والدین در خویشتن فرد شکل گرفتهمسأله مهمی است که به اندازه کافی در خانواده درمانی مورد کنکاش قرار نمی گیرد.
وی با تأکید بر لزوم درمان و بازتوانی والدین مولد آسیب گفت: از آنجا که برخی والدین ناسالم هستند و فرزندان آنها قربانی این عدم سلامت می شوند و این چرخه به تولید خشونت ، خشونتگر و قربانی خشونت دامن می زند باید برای تشکیل خانواده ای سالم ، متعادل و رشد دهنده، فرهنگ سازی و آموزش به عنوان دو عامل پیشگیرنده از آسیب مورد توجه قرار گیرد.
خانم دکتر افشاری منفرد در پایان ایجاد محیطی ایمن، سالم و شاداب، داشتن روابطی رشد دهنده و سازگار وبه دور از آسیب های روانی و محیطی عاری از هر گونه خشونت را از مهم ترین اولویت های خانواده برشمرد و گفت:
متأسفانه تجارب کلینیکی و خانواده درمانی روایت های دردناک و نارحت کننده ای را به ما نشان می دهد که پیام حداقلی آن برای ما به عنوان متخصصان عرصه سلامت روان، تلاشی علمی تر و همه جانبه تر در این زمینه ها است.

 

“ برگزاری نشست تخصصی تأثیر خانواده بر آسیب و رشد خویشتن ”