ایران در گزارش ۲۰۱۹ زنان، صلح و امنیت

کد خبر : #5611
تاریخ انتشار : سه شنبه, 14 آبان 1398 14:54
تعداد بازدید کننده : 355
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
ایران در گزارش ۲۰۱۹ زنان، صلح و امنیت
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
گزارش جهانی ۲۰۱۹ «زنان، صلح وامنیت» نشانگر وضعیت زنان در کشورهای مختلف براساس شاخص های "آموزش"، "عدالت"، "مشارکت سیاسی" و "اقتصادی" است.

گزارش جهانی ۲۰۱۹ «زنان، صلح و امنیت» که توسط محققان دانشگاه جرج تاون و با همکاری مجله نشنال جئوگرافیک WPS منتشر شده، نشانگر وضعیت زنان در کشورهای مختلف براساس شاخص های "آموزش"، "عدالت"، "مشارکت سیاسی" و "اقتصادی" است. در این گزارش که ایران از ۱۶۷ کشور ردیف ۱۱۸ را دارد، نکات قابل توجهی به چشم می خورد. از جمله:

اکثر شاخص های ایران در مقایسه با ۲۰۱۷ بهبود یافته است، مانند تعداد میانگین سال های آموزش دختران که از ۷/۸% در سال ۲۰۱۷ به ۹/۹% در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است. اشتغال زنان هم از ۱۳/۵% به ۱۵% افزایش نشان می­دهد که البته آمار رسمی بیش از این است. چرا که اشتغال نیمه رسمی زنان در ایران به رغم بالا بودن میزان آن، در آمارها محاسبه نمی شود. استفاده از تلفن همراه از ۸۶/۹% در سال ۲۰۱۷ به ۹۳/۶% در ۲۰۱۹ افزایش نشان می دهد و دسترسی زنان ایرانی به خدمات و حساب های بانکی از ۸۷/۱% در ۲۰۱۷ به ۹۱/۶% کل جمعیت زنان رسیده است. زنان در حال حاضر درصد کمی از کرسی های مجلس را دارا هستند که در این گزارش ۵/۹% آمده است. در شاخص تبعیض بین زنان و مردان، ایران از عدد ۱۰۰ که نشانگر تبعیض کامل است، نمره ۳۸ را دارد. تبعیض بین پسران و دختران هم به عنوان فرزند در ایران ۱/۰۵ درترجیح پسر بوده که خوشبختانه بسیار کم است. امنیت زنان ایران به صورت معناداری بهبود یافته و از ۴۴/۶% در ۲۰۱۷ به ۵۸/۳% در ۲۰۱۹ رسیده است. همچنین در این گزارش ایران جزو کشورهایی است که در راستای کاهش تبعیض علیه زنان طی دو سال اخیر اقدامات مهمی انجام داده است.

 

“ ایران در گزارش ۲۰۱۹ زنان، صلح و امنیت ”