دوره آموزشی «آشنایی با ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی» برگزار شد

کد خبر : #4988
تاریخ انتشار : شنبه, 22 دی 1397 10:56
تعداد بازدید کننده : 789
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
دوره آموزشی «آشنایی با ساز و کار بررسی دوره‌ای...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
آشنایی با ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی و گزارش‌نویسی ویژه دور سوم بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران

سازمان دفاع از قربانیان خشونت دوره آموزشی «آشنایی با ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی و گزارش‌نویسی ویژه دور سوم بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران» را با همکاری انجمن ملل متحد ایران در تاریخ 18 دی‌ماه 1397 برگزار کرد. این دوره با هدف ارتقاء ظرفیت و آشنا‌سازی سازمان‌های غیردولتی با ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی، نحوه ایفای نقش و تهیه گزارش در این ساز و کار و با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی دارای مقام مشورتی (اکوسوک)، سازمان‌های غیردولتی بدون مقام مشورتی و کارشناسان مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در زمینه‌های مختلف حقوق بشر برگزار شد.
در این دوره آموزشی شرکت‌کنندگان با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل نظیر «نهادها و معاهدات» به طور کلی، شورای حقوق بشر و ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی ((UPR به طور اختصاصی، نحوه انجام بررسی‌ها و تهیه گزارش از فعالیت‌ها و اقدامات حقوق بشری صورت گرفته توسط سازمان‌های غیردولتی برای دور سوم بررسی دوره‌ای جهانی ایران و نحوه ارسال گزارش‌ها آشنا شدند.
دوره آموزشی آشنایی با ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی و گزارش‌نویسی ویژه دور سوم بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران» با پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان پایان یافت.

گالری تصاویر

 

“ دوره آموزشی «آشنایی با ساز و کار بررسی دوره‌ای جهانی» برگزار شد ”