کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل

کد خبر : #4924
تاریخ انتشار : یکشنبه, 18 آذر 1397 11:22
تعداد بازدید کننده : 394
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
غریب‌آبادی معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل شد.

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌‌المللی در وین به عنوان معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل انتخاب شد. کاظم غریب‌‌‌آبادی در نشست بیست و هفتم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل، به مدت یک سال به عنوان معاون سوم این کمیسیون انتخاب شد.

این کمیسیون در سال ١٩٥٠ تاسیس شد و نهاد اصلی بین‌‌‌المللی و محوری درخصوص سیاستگذاری‌‌های حوزه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری است.

 

منبع: ایلنا

“ کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل ”