لزوم حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده

کد خبر : #4269
تاریخ انتشار : یکشنبه, 24 دی 1396 10:36
تعداد بازدید کننده : 698
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
لزوم حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند.

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۲ بیان می‌کند: دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخاف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

این ماده دارای تبصر ذیل می‌باشد:

تبصره- قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۵۰ – ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدید نظر رسیدگی کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر؟

در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مخصوص دادگاه خانواده است.

در دادگاه تجدیدنظر که به تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش بینی نشده است.منبع: خبرگزاری میزان

 

“ لزوم حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده ”