پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی»

کد خبر : #3617
تاریخ انتشار : سه شنبه, 24 مرداد 1396 8:32
تعداد بازدید کننده : 828
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارت های زندگی» طبق توافقنامه سه جانبه میان سازمان دفاع از قربانیان خشونت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور مهاجرین خارجی وزارت کشور از اردیبهشت ماه آغاز و در مهرماه 1396 پایان می یابد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت این پروژه برای 80 پناهنده افغانستانی اعم از 40 زن و 40 مرد در رده سنی 12 تا 59 سال و با هدف کاهش خشونت های اجتماعی و روانی، ارتقای خودداری و پیشگیری از خشونت خانگی در میان اجتماع افاغنه ساکن منطقه ورامین برنامه ریزی شده است.
همچنین این پروژه با توجه به 1. نیاز این جامعه به آموزش روش های پیشگیری و کاهش خشونت های خانگی، 2. استقبال گسترده پناهندگان از پروژه های پیشین اجرا شده و 3. نیاز به گسترده تر شدن این آموزش ها در مناطق آسیب پذیرتر از جمله ورامین طراحی شده است. طبق بازدیدها و مصاحبه های میدانی صورت گرفته با پناهندگان و افراد کلیدی و مطلع جامعه پناهندگان در منطقه ورامین برآورد شد که میزان انواع خشونت های روانی و اجتماعی به ویژه خشونت خانگی در این منطقه بسیار بالاست که این مسأله به دنبال خود پیامدها و عواقب جبران ناپذیری اعم از گسترش اعتیاد، خودکشی و انواع آسیب های اجتماعی و ... را به همراه داشته است. همین مسأله سازمان دفاع از قربانیان خشونت را بر آن داشت تا برای سومین سال متوالی آموزش های مورد نیاز این جامعه را در منطقه ورامین و حومه دنبال کند.
همچنین قرار است 80 بهره مند مستقیم پروژه به عنوان آموزش گران همسان تحت آموزش مهارتهای زندگی و روشهای پیشگیری از خشونت قرار گرفته و دانش خود در این زمینه را به 5 نفر همتای خود انتقال دهند که در نهایت 400 پناهنده افغانستانی در زمینه پیشگیری و کاهش خشونت خانگی آموزش خواهند دیدند.

گالری تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» ”