بین المللی شدن مخاصمه مسلحانه در سوریه

کد خبر : #3216
تاریخ انتشار : یکشنبه, 20 فروردین 1396 9:10
تعداد بازدید کننده : 529
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بین المللی شدن مخاصمه مسلحانه در سوریه
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
باحمله موشکی ایالات متحده آمریکا به قلمروی سرزمینی سوریه وضعیت سوریه به آستانه «مخاصمه مسلحانه بین المللی» رسیده است.

سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ در واکنش به حمله موشکی ایالات متحده آمریکا به قلمروی سرزمینی سوریه اعلام داشت که وضعیت سوریه به آستانه «مخاصمه مسلحانه بین المللی» رسیده است که در نتیجه آن طرفین درگیر در این مخاصمه ملزم به رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه در بستر یک مخاصمه مسلحانه بین المللی هستند. حمله موشکی آمریکا از آب های مدیترانه به یک پایگاه هوایی متعلق به ارتش سوریه، نخستین تهاجم مستقیم نظامی یک دولت خارجی علیه دولت سوریه در خلال جنگ داخلی ۶ ساله سوریه می باشد.

هرگونه عملیات نظامی یک دولت در قلمروی سرزمینی دولت دیگر بدون اجازه دولت اخیر منتهی به شکل گیری وضعیت مخاصمه مسلحانه بین المللی می شود. در بستر یک مخاصمه مسلحانه بین المللی که میان حداقل دو دولت شکل می گیرد، طرفین مخاصمه ملزم به رعایت اصولی هستند که حداقل هایی از حقوق بشردوستانه را تامین می کند مانند اصل تمییز که بر اساس آن می بایست میان افراد و اهداف غیر نظامی و نظامی تمییز و تفکیک ایجاد شود. همچنین افراد نظامی دستگیر شده در خلال یک مخاصمه مسلحانه بین المللی به عنوان اسیران جنگی دارای حقوق ویژه ای می باشند.

اقدام یکجانبه ایالات متحده آمریکا که نقض فاحش منشور ملل متحد درباره ممنوعیت به کارگیری زور بوده است می تواند به عنوان یک رفتار غیر قانونی مطابق قواعد بین المللی به مثابه تجاوز نظامی تعریف شود لیکن فارغ از مشروعیت و عدم مشروعیت یک عملیات نظامی، رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه و مراعات حقوق جنگ اصلی است که به عنوان یک تکلیف مستقل می بایست مراعات شود و عدم رعایت آن ها می تواند به ارتکاب جرایم جنگی بانجامد.

 

منبع: مرکز حقوق کیفری بین الملل ایران

منبع عکس: .nytimes.com

“ بین المللی شدن مخاصمه مسلحانه در سوریه ”