هشدار فعال حقوق بشر بحرینی درباره اوضاع وخیم زندانیان سیاسی

کد خبر : #320
تاریخ انتشار : یکشنبه, 7 دی 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 667
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
هشدار فعال حقوق بشر بحرینی درباره اوضاع وخیم...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
فعال سرشناس بحرینی درباره اوضاع وخیم زندانیان سیاسی در این کشور هشدار داد.....

فعال سرشناس بحرینی درباره اوضاع وخیم زندانیان سیاسی در این کشور هشدار داد.
به گزارش پرس تی وی، نبیل رجب فعال سرشناس حقوق بشر در بحرین اوضاع زندانیان سیاسی در این کشور را به زندانیان زمان آلمان نازی تشبیه کرد. او تاکید کرد بازداشتگاهها و زندانهای بحرین برنامه های سازمان یافته برای شکنجه افراد دارند که گاهی به مرگ زندانیان منجر می شود. رجب همچنین گفت بیماریهایی نظیر بیماریهای پوستی در زندانهای بحرین شیوع پیدا کرده است و زندانیان مجبورند در جاهای نامناسب و عذاب آور بخوابند. نبیل رجب گفت گرچه به رژیم درباره اوضاع بد زندانها اطلاع داده شده اما تا کنون کاری برای آن انجام نشده است.
نبیل رجب همچنین گفت با زندانیان بسیار بدرفتاری می شود. اکثر یا صد در صد پلیس در زندانهای بحرین از خارج آورده می شوند. ارتباطات میان زندانیان سیاسی در بحرین با زندانبانها بسیار نامطلوب است زیرا این زندانبانها خودشان مجرم و جنایتکار هستند. زندانیان سیاسی در بحرین افراد متشخص و سرشناس در جامعه بحرین هستند که در میان آنها پزشک، مهندس، پزشک و استاد دانشگاه وجود دارد.
نبیل رجب تاکید کرد زندانهای بحرین بیش از حد شلوغ شده است و رژیم آل خلیفه اجازه نمی دهد هیچ نهاد غیردولتی از اوضاع در زندانهای این کشور بازرسی کند. از فوریه دوهزار و یازده هزاران نفر از معترضان ضد رژیم بارها تظاهرات کرده و خواستار کناره گیری آل خلیفه از قدرت شده اند. شمار زندانیان سیاسی از آغاز قیام مردم بحرین چندین برابر شده است.

“ هشدار فعال حقوق بشر بحرینی درباره اوضاع وخیم زندانیان سیاسی ”