گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی»

کد خبر : #2983
تاریخ انتشار : یکشنبه, 28 آذر 1395 8:15
تعداد بازدید کننده : 915
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» طبقه توافقنامه سه جانبه میان سازمان دفاع از قربانیان خشونت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور مهاجرین خارجی وزارت کشور از تاریخ 24 مهرماه 1395 آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت این پروژه برای 80 پناهنده افغانستانی اعم از 40 زن و 40 مرد در رده سنی 12 تا 59 سال و با هدف کاهش خشونت های اجتماعی و روانی، ارتقای خودداری و پیشگیری از خشونت خانگی در میان اجتماع افاغنه ساکن منطقه ورامین برنامه ریزی شده است.
این پروژه با توجه به 1. نیاز این جامعه به آموزش روش های پیشگری و کاهش خشونت های خانگی، 2. استقبال گسترده پناهندگان از پروژه های پیشین اجرا شده و 3. نیاز به گسترده تر شدن این آموزش ها در مناطق آسیب پذیرتر از جمله ورامین طراحی گردید. طبقه بازدیدها و مصاحبه های میدانی صورت گرفته با پناهندگان و افراد کلیدی و مطلع جامعه پناهندگان در منطقه ورامین برآورد گردید که میزان انواع خشونت های روانی و اجتماعی به ویژه خشونت خانگی در این منطقه بسیار بالاست که این مسأله به دنبال خود پیامده ها و عواقب جبران ناپذیری اعم از گسترش اعتیاد، خودکشی و انواع آسیب های اجتماعی و ... به همراه داشته است. همین مسأله سازمان دفاع از قربانیان خشونت را بر آن داشت تا برای دومین سال متوالی آموزش های مورد نیاز این جامعه را در منطقه ورامین و حومه دنبال کند.
همچنین 80 بهره مند مستقیم پروژه که به عنوان آموزش گران همسان تحت آموزش مهارت های زندگی و روش های پیشگیری از خشونت قرار گرفتند، دانش خود در این زمینه را به 5 نفر همتای خود انتقال می دهند که در نهایت 400 پناهنده افغانستانی در زمینه پیشگیری و کاهش خشونت خانگی آموزش خواهند دید.
این پروژه در مرحله ذیل برنامه ریزی و اجرا می گردد:
1. مرحله نخست اجرای این پروژه، مشتمل بر انجام مطالعات اولیه در خصوص تعیین روش آموزش، تهیه بسته آموزشی، هماهنگی با آموزش دهندگان و تهیه پرسشنامه های ارزیابی و ارزشیابی می باشد.
2. مرحله دوم، روند یک ماهه شناسایی 80 قربانی خشونت در منطقه به عنوان آموزشگران همسان و انتخاب آن ها بر مبنای معیارهای مورد نظر می باشد.
3. مرحله سوم، اجرای دوره آموزشی برای آموزش گران همسان طی ماه های دوم و سوم پروژه، انجام پیش آزمون و پس آزمون می باشد. آموزش توسط یک تسهیل گر و یک کمک تسهیل گر ارایه خواهد شد. پروژه هم اکنون در مرحله سوم در حال اجرا است.
4. مرحله چهارم، آگاهی رسانی به جامعه هدف از طریق پایلوت دوره آموزشی توسط آموزشگران همسان برای همتایان می باشد.
5. اعزام کارشناسان ارزیاب برای پاسخگویی به سؤالات آموزش گران همسان و همتایان و ارزشیابی روند آموزشی، مرحله پنجم پروژه می باشد. در این مرحله آموزش گران همسان در حال آموزش به همتایان خود هستند.
6. پایش و ارزشیابی پروژه در این مرحله صورت می گیرد که طی آن، ضمن استخراج نتایج ارزیابی کلی دوره آموزشی و مقایسه پیش آزمون و پس آزمون، موانع و محدودیت های پروژه نیز استخراج می گردد.
7. در مرحله هفتم پروژه، گزارش نهایی، اعم از گزارش تشریحی و مالی، تهیه و در اختیار کمیساریا و بافیا قرار می گیرد.

 

گالری تصاویر 

 

 

 

“ گزارشی از پروژه « پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» ”