دوره آموزشی آشنایی با « مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره...

کد خبر : #293
تاریخ انتشار : دوشنبه, 17 تیر 1392 0:00
تعداد بازدید کننده : 837
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
دوره آموزشی آشنایی با « مکانیسم های حقوق بشری...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
انجمن ملل متحد ایران با هدف ارتقای نقش و مشارکت سازمانهای غیردولتی، مراکز آموزشی و پژوهشی، پژوهشگران، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی، در مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد و بالا بردن میزان تأثیرگذاری آنها در روند....

سازمان دفاع از قربانیان خشونت و انجمن ملل متحد ایران با هدف ارتقای نقش و مشارکت سازمانهای غیردولتی، مراکز آموزشی و پژوهشی، پژوهشگران، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی، در مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد و بالا بردن میزان تأثیرگذاری آنها در روند بررسی های دوره ای جهانی حقوق بشر به ویژه دور دوم بررسی وضعیت حقوق بشر ایران، اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه دور دوم بررسی دوره ای جهانی ایران» نموده است.
مکانیسم بررسی دوره ای جهانی، مهمترین مکانیسم حقوق بشری سازمان ملل متحد است که هر 4 سال یکبار به بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر کشورها می پردازد. دوره نخست این بررسی ها از سال 2008 تا 2011 صورت گرفت و هم اکنون شورای حقوق بشر، دومین دور این بررسی ها را در دست اقدام دارد. الزامات و تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران نیز در دوره نخست این بررسی ها مورد ارزیابی قرارگرفت و توصیه ها و پیشنهاداتی ازسوی این مکانیسم به ایران ارایه شد که در دوره دوم بررسی، پیگیری روند توصیه ها مورد ارزیابی مکانیسم UPR قرار خواهد گرفت. دور دوم بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در سال 2014 میلادی خواهد بود که امیداست با هم اندیشی شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، بتوان گزارشات مبسوط و قابل استنادی به شورای حقوق بشر ارایه نموده و تأثیرگذاری سازمانهای غیردولتی و کارشناسان این حوزه را در عرصه های بین المللی، ارتقاء بخشید.
این دوره آموزشی، فرصتی خواهد بود برای شرکت کنندگان تا دانش علمی، تجربیات و عملکردهای مرتبط با بیانیه مأموریت خود را در شورای حقوق بشر و طی مکانیسم بررسی دوره ای جهانی، اطلاع رسانی و مورد استناد در مجامع بین المللی قرار دهند.

“ دوره آموزشی آشنایی با « مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی ایران» ”