درویش: منشور فعالیت‌های مدنی به ارتقای NGOها کمک می‌کند

کد خبر : #2734
تاریخ انتشار : شنبه, 24 مهر 1395 10:48
تعداد بازدید کننده : 553
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
درویش: منشور فعالیت‌های مدنی به ارتقای NGOها...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: در منشور فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط زیست سعی کرده‌ایم تا تعریفی از یک NGO و یا سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی ارائه دهیم و بگوییم که یک سازمان مردم نهاد چگونه می‌تواند ارتقاء یابد و جایگاه خود را در اجتماع پیدا کند.

به گزارش ایسنا، محمد درویش، ضمن اشاره به انتشار منشور فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط زیست گفت: منشور فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط زیست مانیفست فعالیت‌های معدنی در حوزه محیط زیستی است.

وی با اشاره به اینکه منشور فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط زیست به کمک صاحبنظران حوزه فعالیت‌های مدنی تهیه شده است، تصریح کرد:منشور فعالیت‌های مدنی در حوزه محیط زیست نقشه راه شخصیتهای حقیقی و حقوقی است که می‌خواهند در حوزه محیط زیست حرکت‌های داوطلبانه انجام دهد.

درویش ادامه داد: در منشور فعالیت‌های مدنی حوزه محیط زیست راهکارهایی به سازمان‌های مردم نهاد ارائه شده است تا وزن اجتماعی موثرتری در محل فعالیت خود داشته باشند. همچنین به این مسئله که چگونه یک NGO می‌تواند روی پای خود بایستد و مستقل باشد و همچنین چگونگی جذب حامی مالی برای خود اشاره شده است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: در این منشور توضیح داده شده است که چرا یک سمن محیط زیستی باید یک فعالیت غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی باشد و یک سمن محیط زیستی چگونه باید ارتقاء یابد.

“ درویش: منشور فعالیت‌های مدنی به ارتقای NGOها کمک می‌کند ”