پروژه «پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» به پایان رسید

کد خبر : #254
تاریخ انتشار : دوشنبه, 16 اردیبهشت 1392 0:00
تعداد بازدید کننده : 918
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
پروژه «پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
پروژه «پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» که میان انجمن دفاع از قربانیان خشونت، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از فروردین ماه 1392 آغاز به کار کرده بود

پروژه «پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» که میان انجمن دفاع از قربانیان خشونت، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از فروردین ماه 1392 آغاز به کار کرده بود با ارائه گزارش های نهایی در آبان ماه به پایان رسید .
به گزارش روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت ، این پروژه برای 60 پناهنده افغانستانی مقیم منطقه کن اعم از 30 زن و 30 مرد و با هدف کاهش خشونت در خانواده در هفت مرحله پیش بینی شده بود.
گفتنی است مباحث آموزشی این دوره به شرح ذیل بود :
• تعریف مفاهیم مهارت های زندگی، ضرورت، ساختار مورد نیاز برای آموزش
• آموزش خودآگاهی
• آموزش همدلی
• آموزش مفاهیم و روش های ارتباط مؤثرفردی
• آموزش مفاهیم و روش های ارتباط مؤثر بین فردی با تأکید بر ارتباط بدون خشونت
• آموزش مهارت حل مسأله
• آموزش مهارت تفکر خلاق
• آموزش مهارت تصمیم گیری
• آموزش مهارت تفکر انتقادی
• آموزش روش های سازگاری باهیجانات
• آموزش روش های مقابله با فشارهای روانی و کاهش استرس

“ پروژه «پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» به پایان رسید ”