گرامی داشت روزجهانی حمایت از قربانیان شکنجه

کد خبر : #2391
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 9 تیر 1395 15:33
تعداد بازدید کننده : 955
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گرامی داشت روزجهانی حمایت از قربانیان شکنجه
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
مراسم گرامی داشت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه با محوریت «بازتوانی قربانیان شکنجه برای بازگشت به زندگی» توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در ابتدای این مراسم سیاوش ره پیک، مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت ضمن تأکید بر تلاش همگانی برای به حداقل رساندن اعمال شکنجه، گفت: سازمان دفاع از قربانیان خشونت همواره تمام ظرفیت و تلاش خود را به کار گرفته است تا بتواند اقدامات عملی و چشمگیری در راستای بازتوانی و توانمند سازی قربانیان شکنجه از طریق ارائه خدمات روان شناختی انجام دهد.
مدیر عامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت، ترجمه پروتکل استانبول و جذب همکاری پزشکی قانونی ایران برای انتشار این کتاب و فعال بودن در موقعیت های مهم ارائه توصیه به تصمیم گیران در موضوعات مرتبط را از دیگر اقدامات مستمر این سازمان در راستای حذف کامل شکنجه عنوان کرد.
در ادامه این مراسم، پیام بان کی مون به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه توسط محمد رجایی مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد تهران قرائت شد. ابراز نگرانی از وجود شکنجه زنان و کودکان، تأکید بر ممنوعیت اعمال شکنجه و اظهار نیازمندی صندوق سازمان ملل متحد به کمک مالی دولت ها از مهم ترین محور های پیام بان کی مون بود.
برگزاری کارگاه تخصصی « راه کارهای بازتوانی قربانیان شکنجه برای بازگشت به زندگی» توسط دکتر میرسعید جعفری و با حضور دانشجویان رشته های روان شناسی، مشاوره، علوم تربیتی و مددکاری اجتماعی از دیگر برنامه های مراسم روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه بود.
تعریف قربانی و شکنجه، شکنجه به عنوان تجربه بحران، انواع تجربه بحران، اهداف یاری رسانی به فرد قربانی شکنجه، فنون یاری رسانی به قربانی شکنجه، استراتژی های عملی برای کمک و حمایت از شکنجه دیده و لزوم دریافت حمایت های اجتماعی و قانونی برای حمایت از قربانی شکنجه برای بازگشت به زندگی، مهم ترین عناوین مطالب ارائه شده توسط این عضو هیأت علمی دانشگاه بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرامی داشت روزجهانی حمایت از قربانیان شکنجه - 44
“ گرامی داشت روزجهانی حمایت از قربانیان شکنجه ”