خروج 12 درصدی زنان سرپرست خانوار از چرخه حمایتی بهزیستی

کد خبر : #2145
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 8 اردیبهشت 1395 13:50
تعداد بازدید کننده : 740
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
خروج 12 درصدی زنان سرپرست خانوار از چرخه حمایتی...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از خروج 12.7 درصدی زنان سرپرست خانوار از چرخه حمایتی این سازمان در سال گذشته(1394) خبر داد.

به گزارش ایرنا، حبیب الله مسعودی فرید افزود: اکنون 180 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که با افراد تحت تکفلشان به 600 هزار نفر می رسند و هر سال 10 درصد آنها را توانمندسازی می کنیم اما برای زنان سرپرست خانوار بالای 60 سال هیچ اقدامی نمی توان انجام داد.
وی شاخص های لازم برای توانمندسازی را سوادآموزی، کسب درآمد، داشتن شغل و مسکن عنوان کرد و گفت: سال گذشته(1394)، 12،7 درصد از زنان سرپرست خانوار از چرخه حمایت بهزیستی خارج شدند. مسعودی فرید ادامه داد: از آنجا که برای زنان بالای 60 سال اقدام خاصی جهت توانمندی نمی توان انجام داد، حمایت های موردی از آنها داریم تا کمک هایی از نظر مالی به این افراد شود. معاون سازمان بهزیستی به کمبود اعتبارات این سازمان اشاره کرد و افزود: کل اعتبار این سازمان در سال گذشته 2200 میلیارد ریال بود که امسال قرار است این مبلغ 20 درصد افزایش یابد.
وی میزان اعتبار نهادهای حمایتی جهت حمایت از افراد آسیب دیده بویژه زنان سرپرست خانوار را بسیار پایین دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که اعتبار بیشتری داشته باشیم بهتر می توانیم از این زنان حمایت کنیم و توانمندسازی این افراد منجر به افزایش درآمد آنها می شود. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: قرار بود در برنامه چهارم توسعه در بخش اجتماعی، 40 درصد حقوق بیشتر به زنان سرپرست خانوار داده شود که اجرایی نشده و در برنامه ششم توسعه دوباره این موضوع را مطرح کرده ایم. مسعودی فرید ادامه داد: همچنین قرار است طبق برنامه ریزی های انجام شده، با توجه به وضعیت معیشتی خانوارها، از آنها بیشتر حمایت شود. براساس آمارها در مجموع بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار در کشور هستند که 180 هزار خانواده سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند.

“ خروج 12 درصدی زنان سرپرست خانوار از چرخه حمایتی بهزیستی ”