بیش از ۸۰ درصد افراد تحت پوشش سوادآموزی زنان هستند

کد خبر : #2071
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 18 فروردین 1395 8:12
تعداد بازدید کننده : 413
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
بیش از ۸۰ درصد افراد تحت پوشش سوادآموزی زنان هستند
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت : در سال ۹۴ بیش از ۵۱۲ هزار نفر بی سواد تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته که بیش از ۸۰ درصد آنها زن هستند .

به گزارش مهر، علی باقرزاده در دیدار با شهیندخت مولاوردی معاون امور بانوان رئیس جمهور اظهارکرد : سازمان نهضت سواد آموزی در سال های اخیر همکاری ها و فعالیت های مشترکی با معاونت امور بانوان ریاست جمهوری انجام داده است .

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی به میزان مشارکت زنان و دختران در برنامه های سواد آموزی اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۴ قریب به ۵۱۲ هزار نفر از بی سوادان شناسایی شده در پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد این سازمان تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته اند که بیش از ۸۰ درصد این افراد را زنان تشکیل می دهند .

وی با بیان این که خوشبختانه استقبال زنان و دختران از برنامه های سواد آموزی بیشتر بوده است ، خاطرنشان کرد : سال گدشته قریب به ۱۳۰ هزار نفر از والدین بی سواد دانش آموزان در قالب طرح آموزش والدین بی سواد دانش آموزان در مدارس تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته اند.

باقرزاده با اشاره به نوع مخاطبان و افراد تحت پوشش افزود : ۵۵ درصد افراد تحت پوشش روستاییان هسستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به طرح مشترک سازمان نهضت سواد آموزی با معاونت امور بانوان رئیس جمهور اشاره کرد و افزود : این طرح در استان های مجری اثرات مطلوبی در کاهش تبعیض جنسیتی و افزایش دسترسی زنان به آموزش داشته است و بیش از ۲هزار نفر از جمعیت عشایری تحت پوشش بر نامه های سواد آموزی قرار گرفته اند .

“ بیش از ۸۰ درصد افراد تحت پوشش سوادآموزی زنان هستند ”