۳۶هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدارس بازگردانده شدند

کد خبر : #2001
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 5 اسفند 1394 11:54
تعداد بازدید کننده : 610
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
۳۶هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدارس...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
وزیر آموزش و پرورش گفت: تعداد ۳۶ هزار کودک تارک و بازمانده از تحصیل شناسایی و به مدارس بازگردانده شده اند.

به گزارش مهر، علی اصغر فانی در کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر گفت: باید همه فراگیران تعلیم و تربیت تحت پوشش تحصیلی قرار گیرند. وی افزود: بسط عدالت و برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با توجه به ویژگی دختران و پسران، تنوع بخشی به محیط یادگیری و فرآیند تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، ایجاد متناسب سازی فضا، تربیت دانش آموزان با ویژگی ها و نیازهای آنان با اقتضاعات شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی، تنوع بخشی به خدمات آموزشی از جمله تاکیدات سند تحول بنیادین است که به آن توجه داریم. وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با رویکرد تعالی بخش و ۵ ذیل آن از جمله مواردی است که با استانداردهای بین المللی هماهنگی دارد. فانی ادامه داد: شاخص های آموزش و پرورش کشور که در مجامع بین المللی ارائه شد و مورد تشویق قرار گرفت، نشان می دهد نظام تعلیم و تربیت در بسیاری از شاخص ها روند قابل قبولی را طی کرده است. وی با بیان اینکه ۵۵ درصد نوآموزان در سامانه سناد ثبت نام کرده اند، گفت: گذراندن دوره پیش دبستانی اجباری نیست. اما به لحاظ وسیع بودن این دوره، تمامی کودکان حتی در محروم ترین مناطق کشور شناسایی و تحت پوشش رایگان قرار می گیرند. وی تصریح کرد: ۱۰۰ هزار کودک در مناطق محروم و دوزبانه شناسایی شده اند و دوره پیش دبستانی را به صورت رایگان طی کرده اند. وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ۳۶ هزار کودک تارک و بازمانده از تحصیل شناسایی و به مدارس بازگردانده شده اند.

“ ۳۶هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدارس بازگردانده شدند ”