نگرانی پلیس فدرال آلمان درباره افزایش خشونت علیه پناهندگان

کد خبر : #1946
تاریخ انتشار : شنبه, 17 بهمن 1394 11:32
تعداد بازدید کننده : 644
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
نگرانی پلیس فدرال آلمان درباره افزایش خشونت...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
اداره فدرال پلیس جنایی آلمان درباره افزایش روزافزون خشونت راست افراطی علیه پناهندگان ابراز نگرانی کرده و شرایط اجتماعی فعلی را چالشی برای پلیس آلمان دانست.

به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه "لایزیتر روند شای"، "آندره شولتز"، رئیس اداره فدرال پلیس جنایی آلمان در گفتگو با خبرگزاری این کشور درباره به بار آمدن قربانی در چنین شرایطی هشدار داده و گفت: گروه های راست گرای افراطی از شرایط فعلی سوء استفاده می کنند تا جوی علیه پناهندگان به وجود آورند. وی با ابراز نگرانی شدید درباره افزایش خشونت راست افراطی علیه پناهندگان در آلمان تعداد کارکنان پلیس در گوشه و کنار کشور را کافی ندانسته و گفت: کمبودها در این راستا سال هاست که مشخص است و این مسئله ما را عصبانی می کند. شولتز از عرصه سیاسی انتظار کاهش پناهندگان را داشته و تاکید کرد: این مسئله واضح است که در این راستا هیچ راه حل ملی نمی تواند وجود داشته باشد. این یک مسئله بین المللی است. وی شرایط فعلی اجتماعی را چالش و بار سنگینی روی دوش های پلیس ارزیابی کرد.

“ نگرانی پلیس فدرال آلمان درباره افزایش خشونت علیه پناهندگان ”