جای خالی «حقوق کودک» در کتاب‌های درسی

کد خبر : #1793
تاریخ انتشار : شنبه, 12 دی 1394 12:20
تعداد بازدید کننده : 551
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
جای خالی «حقوق کودک» در کتاب‌های درسی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: انتظار داریم مبحث «حقوق کودک» وارد کتب درسی شود تا به این ترتیب برنامه‌های بسیار گسترده‌ای برای اشاعه حقوق کودک در کشور اجرا شود.

به گزارش ایسنا، شیوا دولت آبادی افزود: با توجه به آنکه «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» محلی برای تحقق حقوق کودکان در جوامع به شمار می‌رود، وجود آن خوب است؛ اما چنین مرجعی باید گزارشات خود را در جهت پیشبرد اهداف تعریف شده دولت‌ها، ارائه دهد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر محل متمرکزی برای ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی در کشور وجود دارد، اما اینکه چقدر این مرجع توانسته حقوق کودک را در کشور ترویج دهد و به فراگیر شدن فرهنگ حقوق کودک در کشور اهمیت داده؟ اظهار داشت: اگر بخواهیم بر فعالیت‌های این نهاد متمرکز شویم، کاملاً آشکار خواهد بود که این مسأله در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران انجام نمی‌شود. دولت آبادی در ادامه گفت: علت آنکه «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» نمی‌تواند پاسخگو باشد، به خاطر این است که مرجع مذکور در مجموعه وزارت دادگستری قرار دارد؛ در حالی که چنین مرجعی که نماینده حقوق کودکان است باید مستقل از دولت فعالیت کند اما این نهاد به علت وابستگی به وزارت دادگستری و به نوعی قوه قضائیه، کارکردش فقط به گزارش دهی ختم شده است در حالی که وظیفه آن اجرا، ترویج و تطبیق مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک و نظارت بر اجرای آن در کشور و همچنین ارائه لایحه در راستای احقاق حقوق کودکان در سطح ملی است، اما در ایران این مرجع ملی چنین عمل نمی‌کند.

“ جای خالی «حقوق کودک» در کتاب‌های درسی ”