گزارش پروژه «پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی»

کد خبر : #166
تاریخ انتشار : سه شنبه, 4 شهریور 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 1230
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
گزارش پروژه «پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
این پروژه برای 480 پناهنده افغانستانی مقیم شهرستان ورامین اعم از 240 زن و 240مرد و با هدف کاهش خشونت در خانواده پیش بینی شده بود....

پروژه «پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» در قراردادی سه جانبه میان انجمن دفاع از قربانیان خشونت، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از فروردین ماه 1393 آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت، این پروژه برای 480 پناهنده افغانستانی مقیم شهرستان ورامین اعم از 240 زن و 240مرد و با هدف کاهش خشونت در خانواده پیش بینی شده بود.
مرحله اول پروژه با تدوین اولیه و مطالعه منابع، تهیه بسته آموزشی، تعیین روش ارزشیابی، تعیین روش­های آموزشی، هماهنگی با آموزش دهندگان، تهیه کتابچه راهنما و دعوت از مخاطبین آغاز شد. روش آموزشی دوره، آموزش همسان و به روش کارگاهی تعیین و روش ارزشیابی به صورت پیش آزمون و پس آزمون و یک نظرسنجی عمومی درانتهای دوره انتخاب شد.
مخاطبین دوره، ابتدا توسط یکی از پناهندگان افغانستانی مقیم شهرستان ورامین به تعداد 100 نفر اعم از 50 زن و 50 مرد، شناسایی شدند که از این تعداد، طی آزمون کتبی وتشخیصی، 80 نفر برای آموزش مستقیم انتخاب شدند که این تعداد از طریق آموزش همسان، به 400 همتای خود آموزش دادند.
مرحله دوم پروژه، اجرای دوره آموزشی آموزشگران همسان (Peer Educators) و انجام پیش­آموزن و پس­آزمون بود. در این مرحله، پروژه بر آموزش مهارتهای ده گانه زندگی و خودیاری به روش کارگاهی، تمرکز داشت. این آموزش­ها از تاریخ 17 خردادماه تا 7 تیرماه 1393 صورت گرفت.
مباحث آموزشی این دوره عبارت بودند از:

ویژگی های خانواده سالم( قضاوت معمول و قابل قبول قدرت )
وجود مرزهای روشن
عملکرد در زمان حال
مهارت در گفتگو
احترام به انتخاب فردی
بیان احساسات مثبت
مهارت های زندگی
ابراز وجود
احساس خود کنترلی
راهکارهای مقابله سازگارانه با موقعیت های استرس آور
تاب آوری در خانواده
معنویت
مقابله با مشکلات و استرس های معمول
سوگواری
تعریف سوگ
مراحل آن
روش های مواجهه با سوگ
خودیاری
تعیین اهداف اساسی زندگی
ترسیم برنامه زندگی برای بهبود وضعیت ( هدف گذاری ، تعیین استراتژی و طراحی برنامه فردی رشد شخصی )
بیماری های مقاربتی
رابطه جنسی
بیماری های منتقله از طریق جنسی
علائم پیشگیری و درمان
مهارت های والدینی
اصول اساسی فرزند پروری
تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس
اصول برقراری نظم و ترتیب و انظباط ( اصول کلی تربیت صحیح )
روش های تربیتی و اصلاح ساختار خانه
این مرحله از پروژه با گرفتن پیش آزمون و سپس تشریح ویژگیهای خانواده سالم آغاز به کار کرد. درکارگاه­های بعدی به آموزش مهارت­های زندگی و مباحث مربوط به خودیاری، بیماریهای مقاربتی و مهارتهای والدینی پرداخته شد و با گرفتن پس آزمون و تکمیل فرم نظرسنجی عمومی دوره، به پایان رسید. درطی ارائه مباحث آموزشی به روش کارگاهی توسط تسهیلگران، بازی­های گروهی و کارهای گروهی نیز ارائه شد.
در این مرحله، پایلوت دوره از جلسات آخر دوره آموزشی توسط آموزشگران آغاز شده بود. بدین معنا که برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن مطالب، آموزشگران، همزمان با آموختن مطالب، شروع به آموزش سایرین کردند. این آموزشها در منازل یا مدارس آموزشگران صورت می گرفت و هر فرد مطابق با تعهد پروژه، ملزم به آموزش 5 همسان خود بود.
مرحله سوم پروژه، اعزام کارشناس ارزیاب برای پاسخگویی به سؤالات و ارزشیابی روند آموزش بود که طبق قرارداد، 3بازدید نظارتی و ارزیابی، پیش بینی شده بود که از تیر ماه صورت گرفت.

“ گزارش پروژه «پیشگیری از خشونت خانگی و آموزش مهارتهای زندگی» ”