180 هزار زن سرپرست خانواده تحت پوشش حمایت بهزیستی

کد خبر : #1602
تاریخ انتشار : یکشنبه, 8 آذر 1394 11:41
تعداد بازدید کننده : 565
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
180 هزار زن سرپرست خانواده تحت پوشش حمایت بهزیستی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 180 هزار زن سرپرست خانواده تحت پوشش حمایت های بهزیستی قرار دارند که با احتساب خانواده های تحت تکفل آنان، مجموعه افراد تحت حمایت به 500 هزار تن می رسد.

به گزارش ایرنا، حبیب الله مسعودی فرید افزود: سازمان بهزیستی، حمایت های مالی، شغلی و تحصیلی به این افراد ارایه می دهد؛ به طور مثال فرزندان زنان سرپرست خانواده از کمک هزینه تحصیلی برخوردار می شوند. وی خاطرنشان کرد: یکصد هزار زن سرپرست خانواده را تحت حمایت های بیمه تامین اجتماعی قرار داده ایم.

مراکز بازپروری زنان آسیب دیده
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: 24 مرکز بازپروری زنان آسیب دیده در سراسر کشور وجود دارد که خدمات مددکاری، حقوقی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی را به مددجویان ارائه می دهد. مسعودی فرید افزود: سال گذشته یکهزار و 200 زن آسیب دیده را در این مراکز پذیرش کردیم.
وی ادامه داد: 31 مرکز بهزیستی نیز اقدام به پذیرش دختران در معرض آسیب یا فراری می کند که سال گذشته 500 دختر را پذیرش کرده اند که عمدتا کمتر از 18 سال سن داشته اند.

“ 180 هزار زن سرپرست خانواده تحت پوشش حمایت بهزیستی ”