فقط 10/7درصد زنان شاغل هستند

کد خبر : #1564
تاریخ انتشار : شنبه, 30 آبان 1394 15:42
تعداد بازدید کننده : 718
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
فقط 10/7درصد زنان شاغل هستند
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
اشتغال 57.2 درصد مردان و 10.7درصد زنان 10 سال به بالای در سن کار، در مرکز آمار ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش شهردخت از نتایج آمارگیری این مرکز، نسبت اشتغال برای مردان و زنان 15سال به بالا به ترتیب 63 و 11.7درصد است.

اطلاعات نیروی کار بهار 1394 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نرخ بیکاری فصل بهار 94 نسبت به زمستان 93 از 11.5به 10.8درصد کاهش یافته است.
فصول بهار و تابستان که کار کشاورزی افزایش می یابد، نرخ بیکاری نسبت به فصول پاییز و زمستان به طور عام کاهش می یابد. نرخ بیکاری زنان در زمستان سال 93 برابر با 21 درصد بود که در بهار سال 94 به 19.2 درصد کاهش یافت. مهمترین ویژگی های بیکاری در ایران بالا بودن نرخ بیکاری زنان، جوانان و افراد تحصیل کرده است به طوری که این نرخ برای زنان 19.2، جوانان 20.9 درصد، زنان جوان 43.1 و فارغ التحصیلان دانشگاهی بین 36 تا 48 درصد است. نسبت اشتغال نشان می دهد که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. این نسبت در مناطق شهری برای جمعیت 15سال ببالا حاکی از آن است که در مناطق شهری 35.7 درصد و روستایی 41.3 درصد از جمعیت در سن کار شاغل هستند. نسبت های یادشده وضعیت مناسبی از بازار کار کشور را نشان نمی دهد و به عبارتی با هزاران اشاره سخن می گوید که نیروی انسانی در توسعه نادیده انگاشته می شود. تردیدی نیست، که آمار نیروی کار بهار 94 حاصل بی تدبیری و سوء مدیریت در سالهای گذشته است و در صورتی که دولت یازدهم هم برای اشتغال برنامه ریزی کند آثار آن را در سال های آتی می توان مشاهده کرد.
اما نباید تصور کرد که جوانان، زنان و یا افراد تحصیل کرده در انتظار ساماندهی می مانند.
چه بسیار جوانان تحصیل کرده با نیافتن شغل دچار ناامیدی و افسردگی می شوند و آنان که توانایی دارند از کشور خارج و جذب بازار کار کشورهای دیگر می شوند، تعداد کثیری از زنان ناامید از یافتن شغل به خیل جمعیت غیرفعال خانه دار می پیوندند و بازار کار کشور از نیروی انسانی کارآمد تهی خواهد شد. آثار هرگونه بهبود وضعیت اقتصادی، در بازار کار نشان داده خواهد شد. به طوری که می توان به دنبال رونق اقتصادی در انتظار اشتغال بود.

“ فقط 10/7درصد زنان شاغل هستند ”