نشست تخصصی «آشنایی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و مروری بر پرونده حقوق بشری...

کد خبر : #155
تاریخ انتشار : یکشنبه, 30 شهریور 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 641
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
نشست تخصصی «آشنایی با سازوکارهای حقوق بشری...
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
این نشست با هدف ارتقاء آگاهی جامعه هدف نسبت به سازوکاهای حقوق بشری سازمان ملل و ایفای نقش مؤثر در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران در تاریخ 11 شهریورماه 1393 در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی برگزار شد.

نشست تخصصی «آشنایی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و مروری بر پرونده حقوق بشری ایران» در یک همکاری مشترک بین مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه و سازمان دفاع از قربانیان خشونت برای انجمن های دوستی ایران و سایر ملل و جمعی از سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه های بین المللی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت ، این نشست با هدف ارتقاء آگاهی جامعه هدف نسبت به سازوکاهای حقوق بشری سازمان ملل و ایفای نقش مؤثر در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران در تاریخ 11 شهریورماه 1393 در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی برگزار شد.
این نشست توسط آقای رحیمی رئیس اداره سوم دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه افتتاح شد. وی ضمن خیرمقدم به حاضرین،برگزاری این نشست را درچارچوب همکاری باسازمان‌ها وتشکلهای مردم نهاد وانجمن‌های دوستی برشمرد و اظهار داشت: براساس تمهیدات مرکزدیپلماسی عمومی ورسانه‌ای وزارت امورخارجه برنامه‌هایی به منظورتقویت نگرش و بهینه کردن ظرفیت تشکل‌های غیردولتی در دستورکارقراردارد.
در ادامه دکتر محمودرضا گلشن پژوه، عضو هیأت مدیره سازمان دفاع از قربانیان خشونت ضمن بیان تاریخچه ای از شکل گیری نظام حقوق بشر مدرن، به تشریح ساختار و عملکرد شورای حقوق بشر به عنوان اصلی ترین نهاد حقوق بشری نظام بین الملل پرداخت. وی بر اهمیت سازوکار جدید التأسیس بررسی دوره ای جهانی، تأکید کرد و نقش آفرینی در این سازوکار را در راستای منافع ملی کشورها ضروری دانست.
دکترگلشن پژوه، پیشینه ای از وضعیت ایران در نظام حقوق بشر، پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن ارائه داد و اظهاد داشت: پیش از وقوع انقلاب اسلامی، ایران در اردوگاه غرب بود لذا چندان به نقض حقوق بشر متهم نمی شد اما پس از انقلاب، با مطرح شدن پرونده حقوق بشری ایران در کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و ارتقای حقوق اقلیتها، اتهامات علیه پرونده حقوق بشری ایران و صدور قطعنامه علیه ایران در نهادهای بین المللی آغاز شد و از آن پس تاکنون به غیراز یک وقفه کوتاه در سالهای 2002 تا 2011، پرونده اتهامات علیه ایران، همواره گشوده بوده است. نگاهی بر این وضعیت که بلافاصله پس از انقلاب اسلامی ایران، آغاز شده است به وضوح نشان از برخوردهای گزینشی و سیاسی با پرونده حقوق بشری ایران دارد.
دکتر گلشن پژوه همچنین، با ارائه تصویری روشن از سازوکار بررسی دوره ای جهانی و نحوه بررسی وضعیت دوره ای حقوق بشر کشورها دراین سازوکار، بر نحوه مشارکت جامعه مدنی و میزان و اهمیت نقش آفرینی و تأثیرگذاری سازمانهای غیردولتی در این سازوکار اشاره نمود.
در ادامه آقای سیاوش ره پیک، مدیر عامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت ضمن تقسیم بندی فضای عمومی حاکم برموضوع حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به دو بخش ایجابی و سلبی اظهار داشت: شاخصها، پارامترها و بازیگران متعددی در این فضا، در حوزه داخلی و بین المللی مشغول به نقش آفرینی هستند که بایستی به درستی شناسایی شوند.
وی همچنین اظهار داشت: یکی از آسیبهای جدی در حوزه حقوق بشر ایران که وضعیت حقوق بشر را با مشکل مواجه ساخته است، عدم تفکیک صحیح موضوعات مختلف ایجابی و سلبی است که نیازمند دقت نظر مسئولان است.
در ادامه نشست، پرسش و پاسخهایی ازسوی مدیران سازمانهای شرکت کننده صورت گرفت و درخواست برای ادامه این آموزشها به کرات مطرح شد.

“ نشست تخصصی «آشنایی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و مروری بر پرونده حقوق بشری ایران» برگزار شد ”